За филма

Паркур е физическа дисциплина, вдъхновена от човешкото движение, която обръща внимание на непрестанното и умело движение през препятствия (както изкуствени, така и естествени) в обкръжаващата ни среда. Движението може да представлява бягане, скачане, катерене или да включва и други по-сложни техники. Филмът ще ви запознае с този вид спорт и ще ви покаже как той се превръща в начин на живот за тези, които го практикуват.

Според основателя на дисциплината Дейвид Бел, духът на паркур се основава донякъде върху понятията за “бягство" и “достигане", т.е. върху идеята за използване на физическата подвижност и бързата мисъл с цел разрешаване на трудни ситуации и възможност за придвижване в желаната посока. Паркур развива всички физически способности на човешкото тяло, като по същото време изисква постоянна концентрация и мислене в три измерения – преценяване на разстояния, преценяване на възможности и преценяване на риск.Movie info

Parkour is a physical discipline, inspired by human movement, which focuses on the unceasing and skilful movement through obstacles (artificial and natural) in the surrounding environment. The movement may represent running, jumping, climbing or may include other more complicated techniques. The film will acquaint you with this sport and will show you how it turns into a way of life for those who practise it.

According to founder David Belle, the spirit of parkour is guided by notions of escape and reach, using agility and quick thinking to get out of tough situations, to be able to go anywhere that one desires. Parkour develops the bodily abilities but also requires concentration and three-dimensional thinking – estimating distances, judging one's skills and calculating the risk.